dnes je , svátek má

Aktivity

Zkušební srazík motalinek

Dne 21. dubna 2012 se na našem obecním úřadě konal srazík.
Cílem bylo, abychom se navzájem více poznali s děvčaty z Hustopečí a s Hankou z Jinačovic. Skoro všechny pleteme z papíru. Mnohé z nich využívají i další ruční práce jako drátkování, korálkování, patchwork, pletení z pedigu. Diskutovali jsme o pletení, barvách, lacích, vzorech, uzavírkách, jak se co dělá, kde se může nakoupit atd. A také o účelu využití všech krásných prací. Sraz splnil vše dle našeho očekávání. Děvčata se dohodla, že příští setkání bude opět v naší obci, ale na podzim, a na něm si již konkrétně ukážeme, jak se háčkují korálky, dekupážuje a jiné činnosti, které budou v budoucnosti naplňovat náš vzácný čas. Pozvání přijmou i další nové motalinky.
Musím poděkovat všem děvčatům, které se akce zúčastnily. Každá z nás si na přilepšenou připravila i pohoštění, takže se náš obzor rozšířil i o kuchařské a cukrářské umění.
Zdražilová Milada

Obrázek

Obrázek

Obrázek

Obrázek

Obrázek

Obrázek

Rok 2012 - Rok seniorů

Naším úkolem je žít ve stáří tak hezky a spokojeně,

aby bylo příkladem pro mladší lidi.

Neskuhrat stále, ale intenzivně prožívat to,

co nám život ještě poskytuje.     

                                                                         (Jiřina Šiklová)Po loňské přednášce "Nenechte mozek stárnout", zařadila Komise pro seniory mezi své aktivity i cyklus praktického Trénování paměti, kterého se mohl zúčastnit  každý dospělý z naší obce.                                        

Trénování paměti je důležitá činnost, jak si udržovat mozek svěží a zároveň ho procvičovat jako jiný sval těla. Proto se skupina 12 žen mladšího i staršího věku rozhodla nejen naplňovat slova, ale učinit pro sebe něco konkrétně účastí na kurzu trénování paměti.

Scházíme se každé úterý a v deseti lekcích pod vedením Bc. Dušana Průdka se učíme procvičovat naše mozkové závity. Pomalu zvládáme mnemotechniky k zapamatování jako je kategorizace, akrostika, locci, paměťové háčky, zapamatování pomocí příběhu, zapamatování dlouhých čísel pomocí cinkování neb třeba letopočtů za použití Parisova kódu. Mnozí tato slova ještě neslyšela, nám již nejsou neznámé.

Naučili jsme se, jak si rychle zapamatovat nákup o desítkách položek, města konání LOH, všechny země Evropské Unie, různě dlouhou číselnou řadu, sestavovat slova na určitý základ nebo z daných písmen, orientovat se nejen v ČR, ale i  ve světě , připomněli  si přísloví a pořekadla,  zvládáme prozatím dvacet českých panovníků ze sta a to ještě není konečná a vše!

Dále si procvičujeme jednotlivé smysly pomocí pohyb. her, vyhledáváním, doplňováním, luštěním, vybíráním, sluchovým a hmatovým vnímáním atd. Mozek vydatně zapojujeme při cvičení na židlích. Je toho mnohem více, každá z nás se snaží  jak může . Máme také i domácí úkoly!

A věřte, že spojení ve skupině mladších a starších lidí nám jenom prospívá. Učíme se od sebe vzájemně! A nejlepší ohodnocení je, když děvčata řeknou, že se  přijdou  odreagovat  od  všeho,  zapomenou  chvíli na problémy, zasmějí se. Nebojí se říci i záporný úsudek, který mnohdy poslouží nejen k úsměvu, ale i k poznání.

Jsem ráda, že jsme si mohli vyzkoušet i "školu na starší kolena" a aktivně se podílet na ozdravování nejen svého těla, ale hlavně ducha.

Věřím tomu, že všechny nynější účastnice budou v trénování paměti pokračovat. Výhodou je, že se neznámkuje, ale bezprostředně se provede ohodnocení.

Poděkování patří lektorovi, Bc. D. Průdkovi, který má s námi nesmírnou trpělivost, umí pomoci, poradí, obrátí vše na legraci a svým přístupem přitáhne všechny z nás k poznávání a učení zábavnou formou.

              Zdražilová Milada, za všechny "pamětářky"Paměť
Paměť
Paměť
Paměť
Paměť
Paměť
Paměť
Paměť
Paměť
Paměť
Paměť
Paměť
Paměť
Paměť
Paměť
Paměť
Paměť
Paměť
Paměť
Paměť
Paměť
Paměť
Čichové rozpoznávání
Čichové rozpoznávání
Čichové rozpoznávání
Čichové rozpoznávání
Čichové rozpoznávání
Čichové rozpoznávání
Rozloučení s kurzem
Rozloučení s kurzem
Rozloučení s kurzem
Rozloučení s kurzem
Rozloučení s kurzem
Rozloučení s kurzem
Certifikát
Certifikát
Nahoru

Výstavka na Den matek

Byly jsme požádány předsedkyní kulturní komise, abychom se zúčastnily a ukázaly naše práce na Den matek, dne 13. května 2012. Zpočátku jsme si myslely, že máme málo napleteno, ale opak byl pravdou. Mezi nás již patří tradičně pletařky z Hustopečí a Bohunka Sasínková se svým patchworkem.
Všechna zúčastněná děvčata měla již letos opět své výrobky na vyšší úrovni a překvapovala novými nápady a ztvárněním svých představ. Nyní vystupujeme všechny jako celek a daří se nám přesvědčovat občany o účelnosti a vhodnosti ručních a řemeslných prací. Jsme rády, že nás výše uvedené činnosti naplňují a pomáhají nám řešit mnohé problémy tím, že se máme kde poradit, obrátit o pomoc.
Všem patří dík a ocenění za osobní prezentace.
MiladaZ

Srazík

Den 21.dubna 2012 byl pro náš Babinec velmi významný. Sešla se dohromady děvčata z Hustopečí, ze Strachotína a Hanka Čápová z Jinačovic. Všechny jsme se prezentovaly svými pracemi, ať již pletením z papíru, pedigu, korálkováním, patchworkem i kuchařským a pekařským uměním.
Všechny přítomné si zařídily čas v sobotu tak, aby se mohly věnovat rozšiřování obzorů nejen v zájmových činnostech., ale také co která má nového.
Byly projednávány tipy a vychytávky a také motání VRSTVY A ŘETÍZKOVÉ VAZBY. Řešil se i opletek jednou ruličkou na sudý počet, uzavírky a vytváření dna. Děvčata z jiných zájmových činností nás seznamovala, kde se dají objednávat drobnosti, korálky, barvy, mořidla atd.
Ochutnávaly jsme výborné pohoštění, kterým jsme se též prezentovaly.
Jednoznačně bylo dohodnuto uspořádání výstavky našich prací na Den matek a také opět další setkání v podzimním čase.
Všechny se již těší a budou se připravovat a čekat na termín.
Sraz
Sraz
Sraz
Sraz
Sraz

Kurz pletení z papíru

Děvčata z Babince vedla ve spolupráci se Svazem tělesné postižených v Hustopečích, v období od února do března 2012 Kurz pletení z papíru. V letošním roce se zúčastnil prima počet zájemkyň, z Horních Bojanovic, Starovic a Hustopečí, takže se mohly plně věnovat jednotlivým účastníkům. Všechny začínající pletařky zvládly základy rychle a perfektně. Byla vytvořena velmi pečlivě vypracovaná dílka. Tentokrát se projevila i samostatnost žen ve vymýšlení tvarů košíků a zpracování ruliček. Během každého kurzu nechyběl ani humor a povídání o čemkoliv. 

Kuzr byl hodnocen velmi pozitivně.

Děvčata chtějí ve svém zdokonalování pletení ještě pokračovat.

Kurz pletení
Kurz pletení
Kurz pletení
Kurz pletení
Kurz pletení
Kurz pletení
Kurz pletení
Nahoru

Počasí

Obecní úřad

Osvobození 87
693 01 Strachotín

IČ: 00 28 36 06

e-mail:
strachotin@strachotin.cz

tel.: +420 519 415 720


Úřední hodiny:

Pondělí0800 - 1200 
1300 - 1700 
Středa0800 - 1200 
1300 - 1700 

Partněři


Ubytování

© Obec Strachotín, Za stránku odpovídá: Babinec, poslední aktualizace: 18.8.2015 11:35., vytvořeno firmou TimeTree