dnes je , svátek má

Pamětihodnosti

Sbírka

Dne 15.12.2012 byla vyhlášena sbírka na památník Velké Moravy. Památník bude tvořen z pískovce. Výška sousoší bude 2,30m. Cena památníku 200.000,- Kč.

Číslo účtu sbírky: 107-4042810237/0100
Památník
Památník

Památník Velké Moravy

V sobotu 4. května 2002 se ve Strachotíně uskutečnilo SVĚCENÍ ZÁKLADNÍCH KAMENŮ PAMÁTNÍKU VELKÉ MORAVY, který by měl být postaven do dvou let. Tato akce se uskutečnila ve spolupráci Obecního úřadu Strachotín, Klubu přátel znojemské rotundy a Královského řádu moravských rytířů svatého Rostislava a Kolumbana.

Základní kameny (které budou zabudovány do památníku - zatím jsou umístěny v kostele) byly z těchto obcí a měst: Obec Strachotín, Město Rajhrad, Mikulčice, Modrá, Královský řád Moravských rytířů svatého Rostislava a Kolumbana, Klub přátel znojemské rotundy, Staré Město na Moravě, Město Břeclav.

Velký základní kámen na místě vybudování památníku a ostatní základní kameny posvětili: řeckokatolický vikář Josef Blaščák, za pravoslavnou církev P. Novák ze Znojma, za římskokatolickou církev pan děkan Václav Fišer z Hustopečí u Brna, pan farář ze Sloupu,aj. Této akce se zúčastnili i zástupci státní správy a parlamentu: poslanec parlamentu za KDU-ČSL Ing. Libor Ambrozek, hejtman Jihomoravského kraje Stanislav Juránek, přednosta Okresního úřadu v Břeclavi Ing. Dymo Piškula, starosta obce Strachotín Bohumil Bohatý.

Památník dle návrhu architekta Kubína bude mít podobu trojbokého jehlanu symbolizující tři pruty Svatoplukovy. Dvojitý kříž by měl zase připomínat Konstantina a Metoděje a jejich moravské mise. Projekt zpracovává Ing. Svoboda. Do soklu památníku budou vloženy kameny z některých dalších velkomoravských lokalit (viz uvedeno výše).

Náklady na výstavbu památníku budou vysoké: 2 150 000,- Kč (samotný památník včetně úprav okolí, vyhlídkové terasy a parkoviště). Obec Strachotín dosud investovala cca 85 000,- Kč (úpravy terénu, dovoz písku, výsadba keřů, statický posudek místa stavby, velký základní kámen, model památníku, občerstvení - svěcení, …).

Obec Strachotín a Klub přátel znojemské rotundy žádají všechny obce celé Moravy, ale také sponzory a všechny občany, kteří chtějí přispět jakoukoliv částkou na výstavbu tohoto památníku na účet Obecního úřadu ve Strachotíně číslo: 8229-651/0100, var. symbol: 33996121. Obec Strachotín tímto děkuje všem, kteří dosud přispěli a všem dalším, kdo pomohou vybudovat tento památník, který nám bude připomínat širokou historii Velké Moravy.

Památník Velké Moravy
Památník Velké Moravy
Památník Velké Moravy
Památník Velké Moravy
Památník Velké Moravy
Památník Velké Moravy
Památník Velké Moravy
Památník Velké Moravy

Seznam občanů a organizací, kterí dosud přispěli

  1. Přednosta Okr.úřadu Břeclav Ing. Piškula a vedoucí referátů: finanční sbírka 20 000,-
  2. Jan Galatík, Hodonín: 5 000,- Kč (+ 50 ks výtisků knížky 'Velehrad hledejte v propasti Nákla', výtěžek z prodeje má být použit na památník)
  3. Karel J. Tumlíř, Eg.M., Valtice: 3000,- Kč (Rytíř Král. řádu Mor. rytířů…..)
  4. Obec Pouzdřany: 5 000,- Kč
  5. Hasičská pojišťovna: 3 000,- Kč
  6. Zbyněk Nor, Prostějov: 500,- Kč
  7. Královský řád Moravských rytířů Sv. Rostislava a Kolumbana: 10 000,- Kč
  8. Klub přátel znojemské rotundy Brno: 10 000,- Kč
  9. Svaz Moravanů: 600,- Kč
  10. Paní Melounová: 650,- Kč

Dosud celkem: 57.750,- Kč

Památník Velké Moravy

Dílo z pískovce, které se už tyčí nad Strachotínem, má podobu dvou soch symbolizujících apoštoly Slovanů – Cyrila a Metoděje. Mezi nimi je mezera ve tvaru kříže. Památník připomíná příchod slovanských věrozvěstů ze Soluně na Moravu i první západoslovanský stát.

Nachází se na cestě na Pouzdřany.

Památník
Památník

Kostel sv. Oldřicha

Kostel sv. Oldřicha stojí na jižním okraji vesnice. Vznikl již ve 13. století a patří k nejstarším gotickým kostelům v okrese Břeclav. Byl podstatně upravován v letech 1575 a 1872, kdy dostal nynější podobu.

Samotná stavba je jednolodní s kněžištěm ukončeným pěti stranami osmiúhelníka, s obdélníkovou sakristií při severní straně kněžiště a čtverhranou věží s jehlanem v západním průčelí (z r. 1727). Presbytář v polygonále má dvě malovaná okna (mozaikové vitráže) z roku 1889. Ostatních deset vitrážových oken s portréty svatých je z roku 1933 - 1934. Některá z těchto oken dali zhotovit místní starousedlíci. Mezi presbytářem a lodí je vložena příční loď s bočními oltáři P. Marie Lurdské a sv. Josefa. Na interiéru se podílel malíř Antonín František Maulbertsch a sochař Oldřich Schwiegl. Kolem kostela byl původně hřbitov, který byl přeložen na konec obce. V roce 1672 měl kostel tři oltáře a dva hřbitovy. Farní budova pochází z konce 18. století. V roce 1992-1993 byla provedena oprava střechy, v roce 1994-1995 byla dokončena oprava vitráží, v roce 1999 bylo započato s opravou střechy a fasády kostela. Bylo provedeno rovněž odvodnění kostela a po odstranění vlhkých omítek a zhotovení nových sanačních omítek byla provedena výmalba uvnitř kostela (zatím bez původních medailonů svatých - ty jsou nafoceny a obkresleny a po získání dalších finančních prostředků budou domalovány).

V současné době je farní obec Strachotín součástí děkanství hustopečského a je spravována farním úřadem ze Šakvic.

Kostel sv. Oldřicha a Metoděje
Kostel sv. Oldřicha a Metoděje
oltář
oltář

Petrova louka

Dle archeologického průzkumu prováděného v letech 1967 - 1985 se jednalo o areál slovanského opevnění. Konstrukce valu navazovala na starší destrukci kamenné stavby z období Velké Moravy (9. století).

Další keramické nálezy potvrzují osídlení v 11. - 14. století. Vedle bývalého hradiska Petrova louka bylo nalezeno i rozsáhlé velkomoravské pohřebiště ( 29 hrobů z 11.-12. století, hroby ve vrstvách poukazují na delší časové období existence pohřebiště).

Podle zápisů v klášteře ve Fuldě, došlo právě v této oblasti (Dowina - místo na soutoku Jihlávky a Svratky s Dyjí) v roce 864 k mocenskému střetnutí východofranského panovníka Ludvíka Němce s moravským panovníkem Rostislavem. Střetnutí skončilo mírovou smlouvou, uznáním samostatnosti Moravy a bylo důležitým mezníkem pro zdárné pokračování mise Cyrila a Metoděje, zahájené právě v předchozím roce 863.

Na Petrově louce byla také v roce 1619 svedena památná bitva, v níž Dampierre s 8000 muži podlehl 3900 Moravanům. Strachotín tehdy lehl popelem. Nyní je toto území zatopeno hladinou vodního díla Nové Mlýny.

Socha sv. Floriána

Socha patrona hasičů a ochránce před ohněm sv. Floriána stojí uprostřed obce vedle bývalé školy. Sochu nechala postavit v roce 1829 vdova po strachotínském sedlákovi, který si ve své závěti přál, aby po jeho smrti prodala část luk a z výtěžku prodeje nechala postavit na místě bývalého pranýře sochu patrona hasičů, který měl obyvatele Strachotína chránit před častými požáry. Vdova jeho přání splnila a sochu nechala postavit za částku, kterou utržila z prodeje pozemku ve výši 175 zlatých. Socha byla opravována v letech 1878 a 1950.

Socha sv. Floriána je chráněná kulturní památka registrovaná Národním památkovým ústavem v Brně. Od roku 1994 byla v havarijním stavu a proto společnost DUCOM, s.r.o. se sídlem ve Strachotíně vyhlásila dne 1.1. 2007 veřejnou sbírku na její obnovu. Celkem bylo prostřednictvím sbírky nashromážděno 200000,- Kč z toho částkou ve výši 15709,- Kč přispěli občané Strachotína prostřednictvím sbírky, kterou uspořádal SDH Strachotín. Novou hlavu v hodnotě 54500,- Kč, která nahradila původní, nevyhovující , zaplatila Obec Strachotín. Socha byla vysvěcena při konání Hasičských slavností dne 12.7. 2008. 

Svatý Florián před rekonstrukcí
Svatý Florián před rekonstrukcí
Stěhování Floriána do ateliéru
Stěhování Floriána do ateliéru
Stěhování Floriána do ateliéru
Stěhování Floriána do ateliéru
Stěhování Floriána do ateliéru
Stěhování Floriána do ateliéru
Náves bez Floriána
Náves bez Floriána
Sv. Florián po rekonstrukci
Sv. Florián po rekonstrukci

Boží muka

Boží muka stojí před Strachotínem u cesty na Hustopeče a u odbočky na polní cestu do Popic. Od 3.5. 1958 byla zapsána do státního seznamu nemovitých památek pod reg. č. 25049/7-1733 vedeném v Národním památkovém ústavu. Protože se boží muka v nedávné historii stala několikrát "účastníkem" dopravní nehody, jejich stav byl stejně jako stav sochy sv. Floriána žalostný. Manželé Brigitte a Erich Amschl, kteří přechodně žijí ve Strachotíně na faře, kapličku-boží muka v roce 2007 na vlastní náklady zrekostruovali a v roce 2008 nechali doplnit malbami, na kterých jsou znázorněni sv. Urban, sv. Petr a Pavel, sv. Brigitte a sv. Anna. Boží muka byla slavnostně zasvěcena v pátek 29. srpna 2008 v 16,00 hod. 
Zrekonstruovaná boží muka
Zrekonstruovaná boží muka
Svatý Urban s obecním znakem Strachotína
Svatý Urban s obecním znakem Strachotína
Sv. Petr a Pavel
Sv. Petr a Pavel
Sv.Anna
Sv.Anna
Sv. Brigitte
Sv. Brigitte

Hasičská zbrojnice

Za kostelem se nachází hasičská zbrojnice z roku 1928, která byla zrekonstruována v roce 2008 místními dobrovolnými hasiči.

Budova radnice

Budova radnice, dnes obecní úřad, byla postaveno v roce 1927. V současnosti jsou plánované rozsáhlé rekonstrukce. Vedle obecního úřadů se nachází jednopatrová bývalá školní budova, která byla vystavěna roku 1862. Dnes jsou zde vybudovány byty, kadeřnictví, pošta a knihovna.

Památníky

Na území obce se nacházejí dva památníky. Památník obětem světových válek dvacátého století z roku 1959 stojící na návsi. Jeho odhalení se zúčastnil i prezident Ludvík Svoboda. Roku 2003 byl renovován a přesunut na jiné místo. Druhý je památník Velké Moravy, jehož základní kámen byl položen v roce 2002 ve spolupráci s Obecním úřadem obce Strachotín, Klubu přátel znojemské rotundy a Královského řádu moravských rytířů svatého Rostislava  a Kolumbana. Památník bude mít podobu trojbokého jehlanu a je zde plánována výstavba rozhledny s výhledem na Novomlýnská jezera..

Kroje

Za zmínku stojí i 6 místních hovoranských krojů, které jsou původní z roku 1923. 


Středověká brána

Památkou  v obci, která není opravená  a je v soukromém vlastnictví ,je středověká brána, které pochází ze 14.století a sloužila ke vstupu do opevněné vsi.

Počasí

Obecní úřad

Osvobození 87
693 01 Strachotín

IČ: 00 28 36 06

e-mail:
strachotin@strachotin.cz

tel.: +420 519 415 720


Úřední hodiny:

Pondělí0800 - 1200 
1300 - 1700 
Středa0800 - 1200 
1300 - 1700 

Partněři


Ubytování

© Obec Strachotín, Za stránku odpovídá: Obec Strachotin, poslední aktualizace: 13.9.2015 17:04., vytvořeno firmou TimeTree