dnes je , svátek má

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace

Důvod a způsob založení:

Obec vznikla jako územní samosprávní jednotka v souladu s § 1 a § 2 zákona č. 367/1990 sb., o obcích v platném znění ke dni 23.11. 1990 a dle § 2 zákona č. 128/2000 Sb. vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající, tedy je právnickou osobou ve smyslu § 18 odst. 2 písm. c) zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, a to právnickou osobou s plnou právní subjektivitou.


Organizační struktura:

Obecní úřad Strachotín se sídlem Strachotín
Osvobození 87
693 01
IČ: 00 28 36 06

starostka:

Jaroslava Mikáčová


místostarosta:

Jarmila Gutmanováúřední hodiny: 

Po

800 - 1700

St

800 - 1700

polední přestávka 1200 - 1300


Tel.:        +420 519 415 720, +420 519 415 770, mobil - starostka 607 874 267

E-mail:    strachotin@strachotin.cz 

                starosta@strachotin.cz

web:       www.strachotin.cz


Organizační složky:

Obecní knihovna

Sbor dobrovolných hasičů

Příspěvkové organizace:

Mateřská škola Strachotín 

Osvobození 83

693 01  Strachotín

tel.: 519 415 716

Podávání opravných prostředků:

Opravné prostředky proti rozhodnutí orgánů obce (starosty, zastupitelstva obce nebo komise k projednávání přestupků učiněné ve správním řízení) se podávají prostřednictvím podatelny obecního úřadu a to ve lhůtě uvedené v poučení tohoto rozhodnutí a za podmínek stanovených v zákoně, na jehož základě bylo příslušné rozhodnutí vydáno. Proti opatření zastupitelstva v samostatné i přenesené působnosti, která odporují zákonu, lze kdykoliv podat ústně či písemně návrh na pozastavení výkonu tohoto opatření. Proti ostatním rozhodnutím orgánů obce opravné prostředky nejsou.


Počasí

Obecní úřad

Osvobození 87
693 01 Strachotín

IČ: 00 28 36 06

e-mail:
strachotin@strachotin.cz

tel.: +420 519 415 720


Úřední hodiny:

Pondělí0800 - 1200 
1300 - 1700 
Středa0800 - 1200 
1300 - 1700 

Partněři


Ubytování

© Obec Strachotín, Za stránku odpovídá: Obec Strachotin, poslední aktualizace: 1.11.2019 18:36., vytvořeno firmou TimeTree